keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება

RS ჩათი

keyboard_arrow_down
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
assignment საინფორმაციო ბარათი
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პარამეტრები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
ondemand_video ვიდეო ინსტრუქცია
get_app დამხმარე პროგრამები
question_answer კითხვარები
feedback შენიშვნა
სულ რეგისტრირებულია
1,624,286ფიზიკური პირი
275,543იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატის გაცემა
გაიარეთ ავტორიზაცია

სერვისის გამწევი ორგანოს დასახელება *

წარმოშობის სერთიფიკატის სახეობა *

იმპორტიორი ქვეყანა *

საქონლის დასახელება *

 

სასაქონლო კოდი *

 

საქონლის რაოდენობა *

 

ზომის ერთეული *

საქონლის ღირებულება *

 

ვალუტა *

იმპორტიორი *

 

იმპორტიორის მისამართი *

 

ანგარიშ-ფაქტურა ინვოისი *

ფაილი

კონტრაქტი

ფაილი

დეკლარაცია ნიმუში *

ფაილი

EUR-MED განაცხადის ნიმუში ნიმუში

ფაილი

EUR.1 განაცხადი ნიმუში

ფაილი

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი

საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი

 
ინფო
შემოსავლების სამსახურის მიერ გაიცემა საქონლის შეღავათიანი (პრეფერენციული) წარმოშობის სერტიფიკატები: ფორმა A, CT-1, EUR..1, წარმოშობის სერტიფიკატი (ჩინეთი), წარმოშობის სერტიფიკატი (ჰონგ-კონგი) და საქონლის შეღავათების გარეშე (არაპრეფერენციული) წარმოშობის სერტიფიკატი CERTIFICATE OF ORIGIN. საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატის მისაღებად, ექსპორტიორმა განაცხადთან ერთად უნდა ატვირთოს შესაბამისი დოკუმენტაცია (ანგარიშფაქტურა (ინვოისი), დეკლარაცია საქონლის კუთვნილებისა და კრიტერიუმების შესახებ, ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელების ან სპირტის შემთხვევაში -სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატი). ასევე საჭიროებისამებრ, საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი დამატებითი დოკუმენტები. საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი გაიცემა განაცხადის რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა. საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატის აღება შესაძლებელია საბაჟო დეპარტამენტის სტრუქტურულ ერთეულებსა და ქვედანაყოფებში (გეზი "თბილისი", გეზი "ბათუმი", გეზი "ფოთი", გეზი "აეროპორტი", ქუთაისის, ახალციხის, რუსთავისა და თელავის გაფორმების განყოფილებები, სგპ "ბათუმის პორტი", სგპ "ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა", სგპ "ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული და ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები", ვაკე-საბურთალოს სერვის-ცენტრი, ზუგდიდის სერვის-ცენტრი, საბაჟო დეპარტამენტის არასატარიფო კონტროლის სამმართველო. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ: შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, ორხევის დასახლება, აბზიანიძის ქ.N4, ტელ:2261250.

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა