keyboard_arrow_left

ახალი განცხადება

RS ჩათი

keyboard_arrow_down
სტატუსი
დეკლარაციების ჭრილში ინფორმაციის წარმოდგენა
edit ცვლილება
assignment საინფორმაციო ბარათი NEW
view_list აქტივობის რეესტრი
person_add მომხმარებლების მართვა
verified_user ნდობით აღჭურვილი პირები
settings პარამეტრები
power_settings_new სისტემიდან გამოსვლა
find_in_page ზოგადი ინფორმაცია
chat კომუნიკატორი
supervisor_account გადამხდელთა რეესტრი
perm_contact_calendar საგადასახადო კალენდარი
rss_feed შეტყობინებების გამოწერა
ondemand_video ვიდეო დახმარება
get_app დამხმარე პროგრამები
question_answer კითხვარები
feedback შენიშვნა
სულ რეგისტრირებულია
1,589,890ფიზიკური პირი
256,729იურიდიული პირი
საინფორმაციო ცენტრი
2 299 299
ENGLISH VERSION
search close
ფიტოსანიტარული კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა
გაიარეთ ავტორიზაცია
დანართის ატვირთვა xls ფორმატში (Excel 2003)
საქონლის დასახელება
სეს ესნ კოდი
წონა
საზომი ერთეული
შეფუთვის სახე
წაშლა
წინა
შემდეგი
ატვირთვა
პროდუქციის ატვირთვა


რეესტრის ნიმუში

ექსპორტიორი ქვეყანა *

თვეების რაოდენობა *

საქონლის მოძრაობის მარშუტი და მიღების ადგილი *

 

სგპ-ს დასახელება *

დასაწყობების ადგილმდებარეობა *

 

გადასახადის დამადასტურებელი ქვითრის ასლი

ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია

 

ასატვირთი დოკუმენტი

ფაილი

მომსახურების ტიპი

ინფო
შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურები და განაკვეთები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის 96 დადგენილებით. იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის ჩამონათვალი არ ეტევა მოცემულ ველებში, განაცხადს დაურთეთ დამატებითი ფაილი, სადაც მიუთითებთ საქონლის დასახელებას, ზუსტ წონას, რაოდენობას, მოცულობას.
დამატებითი ინფრომაციისთვის შეგიძლიათ მოგვამრთოთ:
შემოსავლების სამსახურის ეკონომიკური საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი - 261175; 261253; თბილისის აეროპორტი - 262188; წითელი ხიდი - 261872; 261871; სადახლო - 261874; გეგუთი - 262310; გარდაბანი - 261867; ლაგოდეხი - 261893; ვალე - 262290; ნინოწმინდა - 262292; ფოთისა და ყულევის პორტები - 261813; ბათუმის პორტი - 261791; სარფი - 261789; ყაზბეგი - 262271.

საქონლის რეესტრი

თქვენი განცხადება წარმატებით დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში

ID ნომერი :
შტრიხკოდი :

განცხადების განხილვის დასრულებისთანავე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გეცნობებათ განცხადების განხილვის დასრულების თარიღი, ხოლო განხილულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე

ქვითრის მიმაგრება
ონლაინ გადახდა
ხელმოწერა
ბეჭდვა
ყურადღება

გადამხდელთა რეესტრი

close

ს/პ ნომერი

 

ორგანიზაციის დასახელება

 
search

ძებნა

სტატუსი
რეგისტრირებული სუბიექტი
დასახელება
საიდენტიფიკაციო კოდი
ნახვა
წინა
შემდეგი
მოქმედი
ლიკვიდირებული
გაუქმებული
ლიკვიდაცია დაწყებულია
ლიკვიდირებულია (რეესტრში)
საიდენტიფიკაციო კოდი ანულირებულია
არაიდენტიფიცირებადი / გაუქმებული
ყურადღება
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა